Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 04 xuất bản ngày 01/04/2012: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13/03/2012 Quyết định số 521/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012. (từ trang 03 đến trang 10)
14/03/2012 Quyết định số 544/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án “Phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại tỉnh Hải Dương” do Quỹ Fred Hollows của Úc tài trợ. (từ trang 11 đến trang 12)
19/03/2012 Quyết định số 573/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển sản xuất nông sản hàng hóa góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012 - 2015". (từ trang 13 đến trang 27)
20/03/2012 Quyết định số 599/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá bán nước sạch sinh hoạt hộ dân cư của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương trên địa bàn tỉnh. (từ trang 28 đến trang 29)
21/03/2012 Quyết định số 624/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự" tỉnh Hải Dương. (từ trang 30 đến trang 34)
21/03/2012 Quyết định số 633/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch thu Quỹ phòng, chống lụt, bão năm 2012. (từ trang 35 đến trang 37)
22/03/2012 Quyết định số 639/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 38 đến trang 39)
22/03/2012 Quyết định số 640/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã An Phụ, huyện Kinh Môn vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 40 đến trang 41)
30/03/2012 Quyết định số 727/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012. (từ trang 42 đến trang 61)
20/03/2012 Chỉ thị số 05/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động và đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2012. (từ trang 62 đến trang 65)
29/03/2012 Chỉ thị số 06/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy. (từ trang 66 đến trang 67)
2,042,605 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner