Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 08 + 09 xuất bản ngày 01/08/2012: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03/07/2012 Quyết định số 1501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 và kế hoạch năm 2012 (giao bổ sung). (từ trang 03 đến trang 06)
03/07/2012 Quyết định số 1503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí Chương trình MTQG Việc làm và dạy nghề; Giảm nghèo bền vững năm 2012. (từ trang 07 đến trang 10)
03/07/2012 Quyết định số 1504/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới năm 2012. (từ trang 11 đến trang 17)
11/07/2012 Quyết định số 1568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh và công nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2011-2015”. (từ trang 18 đến trang 36)
11/07/2012 Quyết định số 1569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề gắn với bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015. (từ trang 37 đến trang 63)
11/07/2012 Quyết định số 1570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 – 2015”. (từ trang 64 đến trang 89)
13/07/2012 Quyết định số 1599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2013. (từ trang 90 đến trang 91)
20/07/2012 Quyết định số 1639/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 92 đến trang 96)
24/07/2012 Quyết định số 1654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí “Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Hải Dương đến năm 2020”. (từ trang 97 đến trang 100)
26/07/2012 Quyết định số 1701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Giải quyết một số chế độ ưu đãi đặc thù đối với vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2015”. (từ trang 101 đến trang 108)
31/07/2012 Quyết định số 1747/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (từ trang 109 đến trang 112)
06/07/2012 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 – 2015 và năm 2013. (từ trang 113 đến trang 122)
27/07/2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành và các biện pháp quản lý, thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách sáu tháng cuối năm 2012. (từ trang 123 đến trang 126)
27/07/2012 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn Công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 127 đến trang 129)
1,897,397 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner