Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 03 xuất bản ngày 31/03/2011: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16/03/2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đơn giá thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 12)
23/03/2011 Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 13 đến trang 16)
15/03/2011 Quyết định số 662/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/V Cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Chí Linh. (từ trang 17 đến trang 18)
16/03/2011 Quyết định số 663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Thành Công. (từ trang 19 đến trang 20)
16/03/2011 Quyết định số 664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Hoàng Long. (từ trang 21 đến trang 22)
16/03/2011 Quyết định số 666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Cho phép thành lập Văn phòng Công chứng An Phú. (từ trang 23 đến trang 24)
17/03/2011 Quyết định số 702/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch thu Quỹ phòng, chống lụt, bão năm 2011. (từ trang 25 đến trang 27)
21/03/2011 Quyết định số 733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hải Dương (Đơn vị bầu cử Số 1). (từ trang 28 đến trang 30)
21/03/2011 Quyết định số 734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hải Dương (Đơn vị bầu cử số 2). (từ trang 31 đến trang 33)
21/03/2011 Quyết định số 735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hải Dương (Đơn vị bầu cử Số 3). (từ trang 34 đến trang 36)
22/03/2011 Quyết định số 749/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2011 cho Trường Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Hải Dương. (từ trang 37 đến trang 39)
23/03/2011 Quyết định số 759/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 40 đến trang 49)
29/03/2011 Quyết định số 823/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020. (từ trang 50 đến trang 54)
2,025,137 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner