Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 05 xuất bản ngày 01/05/2011: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06/05/2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điều 25 của Quyết định số 2430/2005/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 04)
11/05/2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 05 đến trang 13)
31/05/2011 Chỉ thị số 15/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 14 đến trang 17)
04/05/2011 Quyết định số 1152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Golf tỉnh Hải Dương. (từ trang 18 đến trang 19)
04/05/2011 Quyết định số 1153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh. (từ trang 20 đến trang 22)
04/05/2011 Quyết định số 1154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ Thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 23 đến trang 26)
05/05/2011 Quyết định số 1174/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương. (từ trang 27 đến trang 46)
06/05/2011 Quyết định số 1181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Cho phép thành lập Văn phòng công chứng Cẩm Giàng. (từ trang 47 đến trang 48)
06/05/2011 Quyết định số 1182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Cho phép thành lập Văn phòng công chứng Gia Trịnh. (từ trang 49 đến trang 50)
10/05/2011 Quyết định số 1217/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao nhiệm vụ và phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011. (từ trang 51 đến trang 53)
12/05/2011 Quyết định số 1232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp giai đoạn 2011-2015”. (từ trang 54 đến trang 65)
12/05/2011 Quyết định số 1233/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cử bổ sung thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng. (từ trang 66 đến trang 67)
05/05/2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều năm 2011. (từ trang 68 đến trang 71)
10/05/2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2011 – 2012. (từ trang 72 đến trang 74)
30/05/2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011. (từ trang 75 đến trang 76)
1,897,312 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner