Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 06 xuất bản ngày 01/07/2011: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21/06/2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 04 đến trang 08)
21/06/2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HDND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án thu phí chợ Thanh Bình phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. (từ trang 09 đến trang 13)
21/06/2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn điều chỉnh Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009. (từ trang 14 đến trang 23)
21/06/2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2010. (từ trang 24 đến trang 33)
20/06/2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 34 đến trang 37)
20/06/2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 38)
20/06/2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 39)
20/06/2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 40)
20/06/2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 41)
20/06/2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 42)
20/06/2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 43 đến trang 44)
20/06/2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 45 đến trang 46)
20/06/2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 47 đến trang 48)
20/06/2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 49 đến trang 50)
06/06/2011 Quyết định số 1638/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Bình Giang. (trang 51)
07/06/2011 Quyết định số 1647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hải Dương đến năm 2020”. (từ trang 52 đến trang 57)
08/06/2011 Quyết định số 1672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển Du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 58 đến trang 76)
10/06/2011 Quyết định số 1691/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc (giai đoạn 1) vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 77 đến trang 78)
13/06/2011 Quyết định số 1697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chứng nhận và tặng danh hiệu “Thương hiệu mạnh tỉnh Hải Dương năm 2010”. (từ trang 79 đến trang 80)
22/06/2011 Quyết định số 1794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Bệnh viện Phụ sản Hải Dương. (từ trang 81 đến trang 86)
24/06/2011 Quyết định số 1837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Gia Lộc nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 87 đến trang 88)
27/06/2011 Quyết định số 1856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Kim Thành nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 89 đến trang 90)
28/06/2011 Quyết định số 1867/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND Thành phố Hải Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 91 đến trang 92)
28/06/2011 Quyết định số 1868/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Bình Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 93 đến trang 94)
28/06/2011 Quyết định số 1869/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Ninh Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 95 đến trang 96)
28/06/2011 Quyết định số 1870/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Tứ Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 97 đến trang 98)
23/06/2011 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. (từ trang 99 đến trang 107)
27/06/2011 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. (từ trang 108 đến trang 111)
30/06/2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT - XH năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011- 2015) của tỉnh. (từ trang 112 đến trang 115)
2,073,933 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner