Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 08 xuất bản ngày 01/09/2011: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05/08/2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 03 đến trang 30)
15/08/2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Dương. (từ trang 31 đến trang 39)
04/08/2011 Quyết định số 2241/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao tỉnh Hải Dương đến năm 2020”. (trang 40)
12/08/2011 Quyết định số 2308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định mức thù lao được hưởng của lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa mưa lũ. (từ trang 41 đến trang 42)
16/08/2011 Quyết định số 2339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh chế độ trợ cấp đối với các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý tại các Trung tâm thuộc Sở Lao động TBXH. (từ trang 43 đến trang 44)
16/08/2011 Quyết định số 2341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2013. (trang 45)
16/08/2011 Quyết định số 2342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt “Quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2020”. (từ trang 46 đến trang 49)
22/08/2011 Quyết định số 2388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình giảm nghèo tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015. (trang 50)
15/08/2011 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012. (từ trang 51 đến trang 53)
1,896,938 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner