Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 10 xuất bản ngày 02/10/2011: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/09/2011 Quyết định số 2656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng để đạt hiệu quả kinh tế cao giai đoạn 2011-2015”. (từ trang 02 đến trang 06)
20/09/2011 Quyết định số 2657/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Đề án “Phát triển chăn nuôi, thủy sản tập trung, nâng cao chất lượng, quy mô, đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2011-2015”. (từ trang 07 đến trang 11)
29/09/2011 Quyết định số 2724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. (từ trang 12 đến trang 16)
30/09/2011 Quyết định số 2783/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế. (từ trang 17 đến trang 18)
16/09/2011 Chỉ thị số 20/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. (từ trang 19 đến trang 22)
30/09/2011 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 23 đến trang 25)
1,737,288 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner