Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 11 xuất bản ngày 01/11/2011: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16/08/2011 Quyết định số 2529/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 03 đến trang 22)
04/10/2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất sản xuất nông nghiệp sử dụng ổn định sau khi chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 23 đến trang 39)
28/10/2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 40 đến trang 57)
03/10/2011 Quyết định số 2800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. (từ trang 58 đến trang 59)
03/10/2011 Quyết định số 2801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Hải Dương. (trang 60)
04/10/2011 Quyết định số 2812/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải. (từ trang 61 đến trang 62)
24/10/2011 Quyết định số 2974/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống hạn vụ đông xuân năm 2011 - 2012. (từ trang 63 đến trang 64)
28/10/2011 Quyết định số 3025/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ, mỏ đất sét phía Tây-Nam trong Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa, thể thao, thương mại và đô thị Chí Linh, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh. (từ trang 65 đến trang 66)
28/10/2011 Quyết định số 3028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh Hải Dương. (từ trang 67 đến trang 68)
04/10/2011 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 và tích cực thực hiện các biện pháp quản lý tạo nguồn để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương. (từ trang 69 đến trang 71)
2,042,820 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner