Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 12 xuất bản ngày 01/12/2011: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09/12/2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động đặc thù của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hảỉ Dương. (từ trang 03 đến trang 07)
09/12/2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 08 đến trang 09)
09/12/2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 10 đến trang 11)
07/11/2011 Quyết định số 3087/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt diện tích được miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 12 đến trang 14)
08/11/2011 Quyết định số 3092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 15 đến trang 21)
08/11/2011 Quyết định số 3097/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 22 đến trang 25)
15/11/2011 Quyết định số 3155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 26 đến trang 40)
21/11/2011 Quyết định số 3189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên thôn tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách. (trang 41)
21/11/2011 Quyết định số 3196/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Phát triển dịch vụ vận tải tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2011 – 2015”. (từ trang 42 đến trang 46)
25/11/2011 Quyết định số 3221/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bàn giao Hệ thống lưới điện hạ áp thuộc Dự án RE-II cho các đơn vị tiếp nhận và thực hiện hoàn trả vốn đầu tư xây dựng. (từ trang 47 đến trang 50)
08/11/2011 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác hoà giải ở cơ sở. (từ trang 51 đến trang 53)
1,767,096 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner