Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 15 xuất bản ngày 25/12/2011: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19/12/2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012. (từ trang 03 đến trang 44)
20/12/2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 45 đến trang 46)
20/12/2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung phân cấp nguồn thu, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 47 đến trang 49)
20/12/2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp, kinh phí hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 50 đến trang 51)
27/12/2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập. (từ trang 52 đến trang 54)
30/12/2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo; thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh. (từ trang 55 đến trang 65)
08/12/2011 Quyết định số 3347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010. (trang 66)
08/12/2011 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện, áp dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 67 đến trang 68)
2,025,533 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner