Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 xuất bản ngày 28/02/2013: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương". (từ trang 03 đến trang 28)
23/01/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất có thời hạn (đất mượn thi công) trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. (từ trang 29 đến trang 31)
06/02/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. (từ trang 32 đến trang 36)
03/01/2013 Quyết định số 15/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã năm 2013. (trang 37)
06/01/2013 Quyết định số 408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2013. (từ trang 38 đến trang 44)
23/01/2013 Quyết định số 203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2013. (từ trang 45 đến trang 84)
24/01/2013 Quyết định số 226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến Thương mại năm 2013. (từ trang 85 đến trang 87)
06/02/2013 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản trong đầu tư từ ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương. (từ trang 88 đến trang 90)
28/02/2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động và đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013. (từ trang 91 đến trang 93)
2,025,360 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner