Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 02 xuất bản ngày 02/05/2013: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26/04/2013 Quyết định số : 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 03 đến trang 15)
19/03/2013 Quyết định số 584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp phát miễn phí Công báo. (từ trang 16 đến trang 28)
19/03/2013 Quyết định số 585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ và phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa năm 2013. (từ trang 29 đến trang 32)
04/04/2013 Quyết định số 689/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. (trang 33)
12/04/2013 Quyết định số 739/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 34 đến trang 35)
12/04/2013 Quyết định số 752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý chống thất thu NSNN đối với công trình xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng qua địa bàn tỉnh Hải Dương”. (từ trang 36 đến trang 44)
18/04/2013 Quyết định số 799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của tỉnh và xây dựng bộ chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã. (từ trang 45 đến trang 49)
22/04/2013 Quyết định số 804/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2020”. (từ trang 50 đến trang 52)
25/04/2013 Quyết định số 820/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. (từ trang 53 đến trang 59)
26/04/2013 Quyết định số 831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Hưng Hải thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hưng Hải. (từ trang 60 đến trang 62)
01/03/2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 63 đến trang 65)
21/03/2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. (từ trang 66 đến trang 68)
2,025,558 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner