Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 04 + 05 xuất bản ngày 31/07/2017: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19/04/2017 Quyết định số 10/2017/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. (từ trang 04 đến trang 05)
09/06/2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh Hải Dương. (từ trang 06 đến trang 14)
09/06/2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp rà soát, hệ thống hóa, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 15 đến trang 23)
09/06/2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh Hải Dương. (trang 24)
20/06/2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 2355/2000/QĐ-UB ngày 28/7/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy đinh về tổ chức giáo dục, chữa trị cai nghiện tại cộng đồng cho người nghiện ma túy. (từ trang 25 đến trang 26)
20/06/2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. (từ trang 27 đến trang 35)
20/06/2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. (trang 36)
29/06/2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. (từ trang 37 đến trang 52)
30/06/2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương. (từ trang 53 đến trang 69)
15/07/2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 70 đến trang 82)
30/06/2017 Quyết định số 1928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (từ trang 83 đến trang 94)
30/06/2017 Quyết định số 1929/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cụ thể Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 95 đến trang 123)
10/04/2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 124 đến trang 128)
28/04/2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009. (từ trang 129 đến trang 130)
05/05/2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018. (từ trang 131 đến trang 133)
29/06/2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. (từ trang 134 đến trang 136)
10/07/2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy. (từ trang 137 đến trang 139)
2,280,943 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner