Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 02 xuất bản ngày 15/03/2007: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/01/2007 Quyết định số 466/2007/QĐ – UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh gắn với giải quyết việc làm ở các khu, cụm công nghiệp. (từ trang 03 đến trang 05)
13/02/2007 Quyết định số 896/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý nhà nước và cải cách tài chính công giai đoạn 2007-2010”. (từ trang 06 đến trang 09)
14/02/2007 Quyết định số 985/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong cấp đăng ký kinh doanh, con dấu và mã số thuế tại Sở Kế hoạch và đầu tư. (từ trang 10 đến trang 12)
01/03/2007 Quyết định số 1040/2007/QĐ – UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức và quản lý các lớp liên kết đào tạo Đại học, Cao đẳng theo chương trình Giáo dục Thường xuyên. (từ trang 13 đến trang 18)
08/03/2007 Quyết định số 1087/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hoá - Thông tin trực thuộc UBND thành phố Hải Dương. (từ trang 19 đến trang 22)
08/03/2007 Quyết định số 1088/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thể dục - Thể thao trực thuộc UBND thành phố Hải Dương. (từ trang 23 đến trang 26)
14/03/2007 Quyết định số 1143/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 27 đến trang 28)
28/03/2007 Quyết định số 1304/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. (từ trang 29 đến trang 37)
28/03/2007 Quyết định số 1306/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc (sửa đổi) của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 38 đến trang 69)
15/02/2007 Chỉ thị số 04/2007/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm 2007. (từ trang 70 đến trang 73)
26/02/2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiêm cấm xả nước thải không đạt tiêu chuẩn vào môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 74 đến trang 76)
28/02/2007 Chỉ thị số 06/2007/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự năm 2007. (từ trang 77 đến trang 81)
15/03/2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện triệt để tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt năm 2007. (từ trang 82 đến trang 84)
02/03/2007 Chỉ thị số 07/2007/CT- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. (từ trang 85 đến trang 87)
1,306,549 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner