Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 08 xuất bản ngày 01/11/2007: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21/11/2007 Quyết định số 4056/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2008 - 2010. (từ trang 04 đến trang 05)
22/11/2007 Quyết định số 4120/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Điều chỉnh, bổ sung đơn giá bồi thường đất mượn thi công (thu hồi có thời hạn) trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 06 đến trang 08)
27/11/2007 Quyết định số 4162/2007/QĐ -UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2007 của khối phà, đò thuộc Công ty cổ phần Công trình giao thông Hải Dương và bổ sung dự toán thu, chi NSNN năm 2007 đối với các đơn vị mới nhận bàn giao quản lý các bến phà, đò. (từ trang 09 đến trang 10)
09/11/2007 Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và triển khai chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. (từ trang 11 đến trang 12)
03/10/2007 Quyết định số 3509/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hoá - Thể thao thanh niên thuộc Tỉnh đoàn Hải Dương. (từ trang 13 đến trang 16)
04/10/2007 Quyết định số 3522/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch môi trường tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 17 đến trang 21)
19/10/2007 Quyết định số 3697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phân bổ kinh phí bổ sung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2007. (từ trang 22 đến trang 23)
23/10/2007 Quyết định số 3720/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch làm thuỷ lợi Đông Xuân 2007 - 2008. (từ trang 24 đến trang 25)
02/11/2007 Quyết định số 3810/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thu quỹ phòng chống lụt bão năm 2007. (từ trang 26 đến trang 28)
06/11/2007 Quyết định số 3842/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới. (từ trang 29 đến trang 39)
08/11/2007 Quyết định số 3866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần Hải Dương. (từ trang 40 đến trang 43)
08/11/2007 Quyết định số 3868/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Kinh Môn. (từ trang 44 đến trang 45)
08/11/2007 Quyết định số 3869/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Doanh nghiệp trẻ huyện Bình Giang. (từ trang 46 đến trang 47)
12/11/2007 Quyết định số 3945/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Trợ giá giống lúa vụ chiêm xuân 2007 - 2008. (từ trang 48 đến trang 49)
15/11/2007 Quyết định số 3990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Sinh viên tỉnh Hải Dương. (từ trang 50 đến trang 51)
16/11/2007 Quyết định số 4004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2007. (từ trang 52 đến trang 56)
22/11/2007 Quyết định số 4124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2007. (trang 57)
22/11/2007 Quyết định số 4125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do thiên tai, sâu bệnh năm 2007. (từ trang 58 đến trang 59)
23/11/2007 Quyết định số 4135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch tổng thể quốc gia về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ vị thành niên và thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 60 đến trang 64)
23/11/2007 Quyết định số 4144/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 65 đến trang 68)
27/11/2007 Quyết định số 4172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Tứ Minh, xã Việt Hoà thuộc thành phố Hải Dương là đô thị loại V. (từ trang 69 đến trang 70)
27/11/2007 Quyết định số 4179/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch các điểm hoạt động kinh doanh nhà hàng Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 71 đến trang 79)
23/10/2007 Chỉ thị số 24/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tổ chức thực hiện kế hoạch làm thuỷ lợi Đông Xuân 2007 - 2008 và công tác thu thuỷ lợi phí vụ mùa năm 2007. (từ trang 80 đến trang 81)
1,306,478 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner