Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 30/06/2018: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14/03/2018 Quyết định số 01/2018/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, vận hành và yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 04 đến trang 17)
22/03/2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 18 đến trang 22)
27/03/2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 23 đến trang 26)
06/04/2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương. (trang 27)
11/04/2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 28 đến trang 37)
14/04/2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018. (từ trang 38 đến trang 41)
29/05/2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 42 đến trang 47)
07/06/2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 48 đến trang 53)
11/06/2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Hải Dương. (từ trang 54 đến trang 59)
19/06/2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 60 đến trang 62)
20/06/2018 Quyết định số 1991/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương. (từ trang 63 đến trang 67)
20/06/2018 Quyết định số 1992/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện. (từ trang 68 đến trang 72)
20/06/2018 Quyết định số 1993/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ. (từ trang 73 đến trang 77)
20/06/2018 Quyết định số 1994/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Bình Giang. (từ trang 78 đến trang 82)
20/06/2018 Quyết định số 1995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc. (từ trang 83 đến trang 87)
20/06/2018 Quyết định số 1996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng. (từ trang 88 đến trang 92)
20/06/2018 Quyết định số 1997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Kinh Môn. (từ trang 93 đến trang 97)
20/06/2018 Quyết định số 1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Kim Thành. (từ trang 98 đến trang 102)
20/06/2018 Quyết định số 1999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà. (từ trang 103 đến trang 107)
20/06/2018 Quyết định số 2000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh. (từ trang 108 đến trang 112)
20/06/2018 Quyết định số 2001/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang. (từ trang 113 đến trang 117)
20/06/2018 Quyết định số 2002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Nam Sách. (từ trang 118 đến trang 122)
27/02/2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018. (từ trang 123 đến trang 126)
03/05/2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 127 đến trang 128)
08/05/2018 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019. (từ trang 129 đến trang 131)
22/06/2018 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 132 đến trang 134)
1,368,954 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner