Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 30/03/2019: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24/12/2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã. (từ trang 03 đến trang 05)
24/12/2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn. (từ trang 06 đến trang 07)
24/12/2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành định mức diện tích công trình sự nghiệp khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương. (từ trang 08 đến trang 10)
14/01/2019 Quyết định số 188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. (từ trang 11 đến trang 28)
17/01/2019 Quyết định số 255/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2019. (từ trang 29 đến trang 38)
18/01/2019 Quyết định số 270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh - Cựu quân nhân thị xã Chí Linh. (từ trang 39 đến trang 40)
18/01/2019 Quyết định số 271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh - Cựu quân nhân huyện Nam Sách. (từ trang 41 đến trang 42)
18/01/2019 Quyết định số 272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh - Cựu quân nhân huyện Kim Thành. (từ trang 43 đến trang 44)
18/01/2019 Quyết định số 273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương. (từ trang 45 đến trang 50)
19/03/2019 Quyết định số 932/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt “Kế hoạch hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2030”. (từ trang 51 đến trang 66)
03/04/2019 Quyết định số 1089/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2019. (từ trang 67 đến trang 98)
21/02/2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung triển khai ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 99 đến trang 101)
03/04/2019 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 102 đến trang 104)
2,376,287 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner