Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 04 + 05 xuất bản ngày 30/05/2019: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23/04/2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư để thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 41)
23/04/2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 42 đến trang 44)
03/04/2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 45 đến trang 52)
11/04/2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 53 đến trang 55)
22/04/2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 56 đến trang 57)
23/04/2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 58 đến trang 59)
05/05/2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô do Công ty cổ phần Quản lý các bến xe khách Hải Dương đang quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 60 đến trang 62)
23/04/2019 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. (từ trang 63 đến trang 65)
23/04/2019 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình năm 2019. (từ trang 66 đến trang 124)
08/05/2019 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020. (từ trang 125 đến trang 127)
2,376,457 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner