Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 02-2007: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12/02/2007 Quyết định số 854/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) huyện Tứ Kỳ. 
07/02/2007 Quyết định số 677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) huyện Bình Giang. 
07/02/2007 Quyết định số 676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) huyện Gia Lộc. 
07/02/2007 Quyết định số 675/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) huyện Thanh Miện. 
31/01/2007 Quyết định số 465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2006 - 2010. 
30/01/2007 Quyết định số 424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
16/01/2007 Quyết định số 231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. 
09/01/2007 Quyết định số 73/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Kim Thành. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
1,306,523 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner