Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 8-2007: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/08/2007 Quyết định số 3107/2007/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh. 
29/08/2007 Chỉ thị số 21/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 
28/08/2007 Chỉ thị số 20/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh. 
27/08/2007 Quyết định số 3079/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính. 
21/08/2007 Quyết định số 2998/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội. 
15/08/2007 Quyết định số 2956/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành kế hoạch thời gian năm học 2007 – 2008 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
15/08/2007 Chỉ thị số 19/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 – 2008. 
08/08/2007 Quyết định số 2849/2007/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2010. 
08/08/2007 Quyết định số 2847/2007/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
02/08/2007 Quyết định số 2802/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra Ban Thi đua - Khen thưởng. 
02/08/2007 Quyết định số 2801/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục, dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù. 
01/08/2007 Quyết định số 2784/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc. 
01/08/2007 Quyết định số 2783/2007/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bỏ khoản thu Quỹ Kinh tế mới, Quỹ Lao động công ích và xử lý tồn đọng, số dư các Quỹ: Kinh tế mới, Lao động công ích. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
1,306,471 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner