Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 4-2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27/04/2009 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện công tác dân vận theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. 
21/04/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt quy định tạm thời mức thu phí đường 188 theo tháng, quý. 
21/04/2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải. 
21/04/2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 
13/04/2009 Quyết định số 1306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Thủy sản. 
10/04/2009 Quyết định số 1296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bộ phận “Một cửa liên thông” giải quyết thủ tục cho các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
02/04/2009 Quyết định số 1215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn về định giá đất từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường. 
26/03/2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
25/03/2009 Quyết định số 1112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. 
20/03/2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
18/03/2009 Quyết định số 1016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
1,379,243 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner