Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 5-2009: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/05/2009 Chỉ thị số 15/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009. 
27/05/2009 Quyết định số 1954/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 
27/05/2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Bảo vệ Bí mật Nhà nước trong tình hình mới. 
27/05/2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm để phòng dịch cúm A (H1N1). 
22/05/2009 Quyết định số 1916/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Ninh Giang. 
19/05/2009 Quyết định số 1850/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cử bổ sung thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng. 
18/05/2009 Quyết định số 15/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hải Dương. 
15/05/2009 Quyết định số 14/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội. 
15/05/2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 
15/05/2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp. 
15/05/2009 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) ở người. 
13/05/2009 Quyết định số 1779/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trường Trung cấp Y tế Hải Dương. 
13/05/2009 Quyết định số 13/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc công nhận làng nghề Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương. 
12/05/2009 Quyết định số 12/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
1,368,912 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner