Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 6-2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/06/2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp. 
15/06/2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng. 
12/06/2009 Quyết định số 17/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định “Phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. 
04/06/2009 Quyết định số 16/2009/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 
01/06/2009 Quyết định số 2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Nhà Thi đấu thể dục thể thao. 
01/06/2009 Quyết định số 2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng. 
01/06/2009 Quyết định số 2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bảo tàng tỉnh. 
01/06/2009 Quyết định số 2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thư viện tỉnh. 
01/06/2009 Quyết định số 2004/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu Thể thao dưới nước. 
01/06/2009 Quyết định số 2003/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương. 
01/06/2009 Quyết định số : 2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
1,368,984 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner