Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 8-2009: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26/08/2009 Chỉ thị số 18/CT - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dại. 
19/08/2009 Quyết định số 2979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương. 
19/08/2009 Quyết định số 2978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương. 
19/08/2009 Quyết định số 2977/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Hải Dương. 
19/08/2009 Quyết định số 2976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương. 
19/08/2009 Quyết định số 2975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương. 
19/08/2009 Quyết định số 2974/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương. 
19/08/2009 Quyết định số 2972/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương. 
19/08/2009 Quyết định số 2971/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương. 
19/08/2009 Quyết định số 2970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương. 
19/08/2009 Quyết định số 2969/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương. 
19/08/2009 Quyết định số 2968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương. 
19/08/2009 Quyết định số 2967/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương. 
19/08/2009 Quyết định số 2966/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hải Dương. 
19/08/2009 Quyết định số 2965/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Hải Dương. 
19/08/2009 Quyết định số 2964/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương. 
17/08/2009 Quyết định số 2847/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hải Dương. 
17/08/2009 Quyết định số 2831/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Kim Thành. 
11/08/2009 Quyết định số 2794/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội hữu nghị Việt - Úc tỉnh Hải Dương. 
11/08/2009 Quyết định số 2788/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành kế hoạch thời gian năm học 2009 – 2010 đối với giáo dục mâmf non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
1,375,843 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner