Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Tháng 3-2019: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03/04/2019 Quyết định số 1089/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2019. 
03/04/2019 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
30/03/2019 Quyết định số 1059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Hải Dương năm 2019. 
19/03/2019 Quyết định số 932/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt “Kế hoạch hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2030”. 
18/03/2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
15/03/2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
14/03/2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phạm vi điều chỉnh khi áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 và sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
08/03/2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
05/03/2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
21/02/2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung triển khai ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Hải Dương. 
27/01/2019 Quyết định số : 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh giải thể Ban Quản lý chợ và Trung tâm Thương mại thành phố Hải Dương trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương. 
18/01/2019 Quyết định số 273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương. 
18/01/2019 Quyết định số 272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh - Cựu quân nhân huyện Kim Thành. 
18/01/2019 Quyết định số 271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh - Cựu quân nhân huyện Nam Sách. 
18/01/2019 Quyết định số 270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh - Cựu quân nhân thị xã Chí Linh. 
17/01/2019 Quyết định số 255/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2019. 
17/01/2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch của các đơn vị sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn huyện Kim Thành. 
14/01/2019 Quyết định số 188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 
10/01/2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
24/12/2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành định mức diện tích công trình sự nghiệp khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
2,380,822 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner