Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09/12/2009 Nghị quyết số 137/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho đại biểu thôi làm nhiệm vụ. 
09/12/2009 Nghị quyết số 135/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
09/12/2009 Nghị quyết số 134/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2010 tỉnh Hải Dương. 
09/12/2009 Nghị quyết số 133/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập thị xã Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương. 
09/12/2009 Nghị quyết số 132/2009/NQ - H§ND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
09/12/2009 Nghị quyết số 131/2009/NQ-H§ND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 
09/12/2009 Nghị quyết số 130/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2010Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2010. 
09/12/2009 Nghị quyết số 129/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2008. 
09/12/2009 Nghị quyết số 128/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2010. 
09/12/2009 Nghị quyết số 127/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
09/07/2009 Nghị quyết số 126/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh. 
09/07/2009 Nghị quyết số 125/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
09/07/2009 Nghị quyết số 124/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Đề nghị công nhận thị trấn Sao Đỏ huyện Chí Linh là đô thị loại IV. 
09/07/2009 Nghị quyết số 123/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức danh và điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, khu dân cư. 
09/07/2009 Nghị quyết số 122/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
09/07/2009 Nghị quyết số 121/2009/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp bổ sung trong thời gian tới; điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
1,284,317 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner