Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11/07/2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
11/07/2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
11/07/2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương. 
11/07/2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình phát sinh năm 2018. 
11/07/2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
11/07/2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
11/07/2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương. 
11/07/2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
11/07/2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
1,165,036 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner