Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 79 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25/10/2019 Quyết định số 3746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trường mầm non Phạm Kha, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện đạt chuẩn quốc gia. 
25/10/2019 Quyết định số 3745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trường mầm non An Bình, xã An Bình, huyện Nam Sách đạt chuẩn quốc gia. 
25/10/2019 Quyết định số 3732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển thôn thành khu dân cư; công nhận thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường trên địa bàn thị xã Kinh Môn. 
22/10/2019 Quyết định số 3694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7. 
21/10/2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm thuộc lĩnh vực xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. 
18/10/2019 Quyết định số 3673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế. 
17/10/2019 Quyết định số 3630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019” trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
15/10/2019 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số nội dung tại các Quyết định do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức thuộc một số Sở thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
15/10/2019 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Khoản 3 Điều 36 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
27/09/2019 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hải Dương. 
27/09/2019 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
27/09/2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tạm trú đối với lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
25/09/2019 Quyết định số 3311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chung một số chỉ tiêu trong phương pháp thặng dư làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
16/09/2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Doanh nghiệp tư nhân Nam Khương trên địa bàn huyện Kim Thành. 
30/08/2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hải Dương. 
29/08/2019 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa bàn tỉnh Hải Dương. 
29/08/2019 Quyết định số 3035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Trung học cơ sở Ngọc Liên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng trường đạt chuẩn quốc gia. 
29/08/2019 Quyết định số 3034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học cơ sở Ngọc Liên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn quốc gia. 
29/08/2019 Quyết định số 3033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn quốc gia. 
29/08/2019 Quyết định số 3032/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học cơ sở Cẩm Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn quốc gia. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
2,380,918 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner