Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 61 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/09/2020 Quyết định số 2959/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung mã định danh cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương. 
24/09/2020 Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về luân chuyển vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
24/09/2020 Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số nội dung về cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Khoa học và Công nghệ. 
24/09/2020 Quyết định số 2890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại phòng Chăn nuôi và Chi cục Thú y. 
24/09/2020 Quyết định số 2889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
24/09/2020 Quyết định số 2888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại phòng Trồng trọt và Chi cục Bảo vệ thực vật. 
24/09/2020 Quyết định số 2887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
24/09/2020 Quyết định số 2886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất Chi cục Thủy lợi và Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão. 
10/09/2020 Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. 
28/08/2020 Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành. 
27/08/2020 Quyết định số 2573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Hải Dương. 
21/07/2020 Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã. 
21/07/2020 Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
20/07/2020 Quyết định số 2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành giáo dục năm 2020. 
23/06/2020 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025. 
29/05/2020 Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. 
29/05/2020 Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Dương (bổ sung). 
29/05/2020 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tứ Kỳ. 
29/05/2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Nam Sách. 
29/05/2020 Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thị xã Kinh Môn. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
2,376,553 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner